ایمیل:

info@madidi.ir فقط (جهت پشتیبانی و سفارش امور سایت ها از این ایمیل استفاده کنید)

madidi.graphic@yahoo.com (جهت پشتبانی و سفارش امور وبلاگ ها از این ایمیل استفاده کنید)

تماس:

همراه : 0190 325 910 98+

ثابت :  36815078 031

تماس با ما